Idioma:
Cal que seleccioneu una factura

Abans d'enviar-la cal que tingueu en compte els requisits de totes les factures i les obligacions legals per a l'expedidor i al destinatari. Podeu consultar-ho a la web de Facturae

Passos que cal que seguiu:

  • Seleccioneu l'arxiu (XML, XSIG, etc.) que conté la vostra factura (?)
  • Si és necessari, adjunteu-hi la documentació addicional (?)
  • Si voleu enviar més d'una factura, cal que repetiu els passos anteriors (només una factura per xml)
  • Premeu el botó "Envia" i espereu la pàgina de confirmació
  • Per confirmar la recepció per part de l'administració, consulteu l'estat de la factura (?)
Factures a enviar
Nom de la factura Documents adjunts Destinatari
Indiqueu l'adreça de correu electrònic on vol rebre els avisos de l'estat de la factura (en el cas de múltiples adreces separades per comes)